จำหน่ายพล็อตเตอร์ ● บริการซ่อมพล็อตเตอร์ HP ● เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลพล๊อตเตอร์ HP ที่มากที่สุด

กระดาษพล๊อต (แกน 2 นิ้ว)

กระดาษพล๊อตขาว - Plot Papers

กระดาษพล๊อตขาวแบบ 80 แกรม, 90 - 100 แกรม เหมาะสำหรับงานพล๊อตแบบหรืองานพิมพ์เอกสารทั่วไป

 • กระดาษพล๊อตขาว 80 แกรม ขนาด A2 (44 cm. x 50 m.)
 • กระดาษพล๊อตขาว 80 แกรม ขนาด A1 (61 cm. x 50 m.)
 • กระดาษพล๊อตขาว 80 แกรมขนาด A0 (88 cm. x 50 m.)
 • กระดาษพล๊อตขาว 100 แกรม ขนาด A1 (62 cm. x 50 m.)
 • กระดาษพล๊อตขาว 100 แกรมขนาด A0 (88 cm. x 50m.)

กระดาษเคลือบน้ำยา - Coated Papers

กระดาษเคลือบน้ำยาคุณภาพดีเหมาะสำหรับงานนำเสนอ, แผนภาพ, แผนภูมิ หรือ แผนที่

 • กระดาษเคลือบน้ำยา 120 แกรม ขนาด A1 (62 cm. x 50 m.)
 • กระดาษเคลือบน้ำยา 120 แกรม ขนาด A0 (88 cm. x 50 m.)
 • กระดาษเคลือบน้ำยา 200 แกรม ขนาด A1 (62 cm. x 50 m.)
 • กระดาษเคลือบน้ำยา 200 แกรม ขนาด A0 (88 cm. x 50 m.)

กระดาษไข - Tracing Papers

กระดาษไขสำหรับอิงค์เจ็ทเหมาะสำหรับดราฟแบบเก็บเป็นต้นฉบับ แบบ 90-95 แกรม

 • กระดาษไข 90-95 แกรมขนาด A2 (44 cm. x 50m.)
 • กระดาษไข 90-95 แกรมขนาด A1 (62 cm. x 50m.)
 • กระดาษไข 90-95 แกรมขนาด A0 (88 cm. x 50 m.)

กระดาษพิมพ์เขียว - Blueprint Papers

กระดาษพิมพ์เขียวดิจิตอลเหมาะสำหรับงานถ่ายพิมพ์เขียวหรือถ่ายแบบ

 • กระดาษพิมพ์เขียว 80 แกรม ขนาด A1 (62 cm. x 50m.)
 • กระดาษพิมพ์เขียว 80 แกรม ขนาด A0 (88 cm. x 50 m.)

กระดาษโฟโต้ - Photo Papers

กระดาษโฟโต้เคลือบน้ำยาอย่างดีขนาด 120 แกรม เหมาะสำหรับงานพิมพ์ภาพถ่าย, โปสเตอร์, งานประชาสัมพันธ์

 • กระดาษโฟโต้ 120 แกรม ขนาด A1 (62 cm. x 30m.)
 • กระดาษโฟโต้ 120 แกรม ขนาด A0 (88 cm. x 30m.)

ต้องการรับข่าวสารทาง Email ?