จำหน่ายพล็อตเตอร์ ● บริการซ่อมพล็อตเตอร์ HP ● เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลพล๊อตเตอร์ HP ที่มากที่สุด

แก้ไขปัญหาเครื่องพล๊อตเบื้องต้น ด้วยตนเอง...พิมพ์ไม่ออก..งานออกมาผิดด้าน...เส้นไม่คมชัด สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

 1. เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเครื่องขึ้น error code ?

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์-สแกน

 1. สั่งพล๊อตงานไปแล้วแต่เครื่องไม่ยอมพิมพ์ออกมา ?
 2. สั่งพล๊อตแนวตั้งไปแต่เครื่องพิมพ์ออกมาผิดแนว ?
 3. พล๊อตงานออกมาแล้วตกขอบ ?
 4. พิมพ์ๆอยู่หมึกหมดกลางคันสามารถพิมพ์งานต่อได้ไหม ?
 5. สั่งพิมพ์งานแบบพิมพ์เขียวแต่ออกมาเป็นสี ?
 6. สั่งสแกนงานออกมาแล้วแต่งานไม่ครบ ?

ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ์

 1. งานพิมพ์รูปภาพสีผิดเพี้ยนไป ?
 2. งานพล๊อตออกมาลายเส้นไม่คมชัด ?
 3. งานพล๊อตลายเส้นไม่ตรง ?
 4. งานพล๊อตยาวๆแล้ว scale ผิดเพี้ยนไป ?
 

ต้องการรับข่าวสารทาง Email ?