จำหน่ายพล็อตเตอร์ ● บริการซ่อมพล็อตเตอร์ HP ● เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลพล๊อตเตอร์ HP ที่มากที่สุด

ไดรเวอร์ (Drivers) สำหรับการพิมพ์เครื่องพิมพ์ HP Designjet นั้นมีหลากหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่เหมาะกับงานพิมพ์ที่แตกต่างกัน

เครื่องพิมพ์ HP Designjet แต่ละรุ่นนั้นถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละชนิดด้วยกันแต่เพราะเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ Inkjet ที่มีระบบหมึก 4 สี (Cyan, Magenta, Yellow และ Black) ทำให้สามารถผลสีได้ออกมาหลายเฉดด้วยกันซึ่งเครื่องบางรุ่นสามารถพิมพ์งานบางประเภทได้เช่นเดียวกัน แต่คุณภาพงานพิมพ์อาจแค่อยู่ในระดับที่ "รับได้" เช่นเดียวกับ ไดรเวอร์ที่ HP ได้ออกแบบมาแต่ละชนิดผู้ใช้ควรเลือกแต่ละชนิดในเหมาะสมกับงานพิมพ์, ไฟล์ ให้เหมาะสมกันด้วย

การสื่อสารระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์นั้นย่อมต้องมีล่าม (Drivers) เป็นผู้แปลงสารสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันประเภทไฟล์งานถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

  1. Raster - ไฟล์รูปภาพถูกเก็บในรูปแบบ pixel ซึ่งเมื่อนำมาพิมพ์ที่อัตราส่วนเกิน 100% จะทำให้งานพิมพ์ออกมาเห็นคล้ายกระเบื้องสีเรียงรายกัน หรือ ที่เรียกกันว่าภาพแตกนั่นเอง
  2. Vector - ไฟล์รูปแบบทางเรขาคณิต ได้แก่ Font ตัวอักษร, ลายเส้น, กราฟฟิค ซึ่งไฟล์เหล่านี้สามารถขยายใหญ่เท่าไหร่ก็ได้เป็นการขยายเชิงอัตราส่วนเมื่อนำไฟล์เหล่านี้มาพิมพ์จะเห็นได้ว่าไฟล์นั้นจะไม่แตก ยังคมชัดเช่นเดียวกันที่เห็นในหน้าจอ

แน่นอนว่า ไฟล์ทั้งสองชนิดนั้นมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน ฝั่งเครื่องพิมพ์เองสำหรับระบบ Inkjet คือ ระบบหัวพิมพ์พ่นน้ำหมึก แน่นอนว่าเป็นคนละรูปแบบกันซึ่งในส่วนนี้ ไดรเวอร์จะทำหน้าที่ แปลงข้อมูลในไฟล์ ให้ออกมาเป็นภาษาที่เครื่องพิมพ์สามารถเข้าใจได้ว่า ส่วนใดของกระดาษจะถูกพิมพ์สีอะไรออกมา

 
 ภาพหัวพิมพ์กำลังพ่นหยดหมึก    ภาพหยดหมึกบนวัสดุ
     
ภาพไดรเวอร์ที่เครื่องพิมพ์รองรับ

สำหรับไดรเวอร์แต่ละชนิดที่เหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละประเภท

  1. PCL3 (Printer Command Language Level 3) - เป็นภาษาเครื่องพิมพ์ดั้งเดิมที่มีมานานแล้วเหมาะสำหรับงานพิมพ์ เอกสาร ไฟล์นำเสนอ ไฟล์ JPEG หรือไฟล์ทั่วๆไป มีความเที่ยงตรงในการแปลงภาษาในระดับหนึ่งไม่เหมาะสำหรับไฟล์ที่มีความสลับซับซ้อนสูง
  2. HP-GL/2 (Hewlett-Packard Graphics Language) - เป็นภาษาที่ทาง HP คิดค้นขึ้นมาพร้อมกับเครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) โดยแรกเริ่มนั้นเครื่องพล็อตเตอร์จะใช้การลากเส้นด้วยปากกาทำให้มีความแม่นยำสูงจนพัฒนามาสู่ระบบ Inkjet ในปัจจุบันไดรเวอร์ชนิดนี้จึงเหมาะกับการพิมพ์งานลายเส้น (Line Drawings) มากที่สุด
  3. PostScript - เป็นภาษาที่ทางบริษัท Adobe พัฒนาขึ้นมาเพื่องานดิจิตอล 3 มิติ (3D) ที่มีความสลับซับซ้อนสูงไดรเวอร์ชนิดนี้จึงเหมาะกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับภาษา PostScript ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ไฟล์ PostScript 3 ยังสามารถเก็บค่าสีมาตรฐาน สีพิเศษ (Spot Color) ได้ ไดรเวอร์ชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับงานพิมพ์สายเส้น, แผนที่, Renders หรือ ไฟล์ที่มีความซับซ้อนสูง และ ไฟล์ที่ต้องการค่าสีในการพิมพ์ที่ถูกต้อง

สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Designjet รุ่น PostScript นั้นมาพร้อมกับ Driver HP-GL/2 ซึ่งสามารถเลือกไดรเวอร์ที่จะพิมพ์ให้เหมาะสมกับงานได้

ตารางเปรียบเทียบไดรเวอร์และความเหมาะสมในแต่ละประเภทงานพิมพ์

แหล่งอ้างอิง
PCL3
HP-GL/2
PostScript

ไปหน้ารวมไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น -> ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Designjet

ต้องการรับข่าวสารทาง Email ?